Bicos

Política de Privacidade e Aviso Legal

Última actualización: xullo de 2020.

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Outsidethemap S.L como responsable do tratamento, infórmalle que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, (RGPD) e na L.O. 3/2018, do 5 de decembro, sobre protección de datos e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD), trataremos os teus datos como reflectimos nesta Política de privacidade.

Nesta Política de privacidade describimos como recollemos os seus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os compartimos, como os protexemos e as súas opcións relativas ao tratamento dos seus datos persoais.

Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola compañía para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que procesemos os seus datos persoais segundo se define nesta Política.

2. CONTACTO

Nome social: OUTSIDETHEMAP S.L.

Nome comercial: bicos restaurante

CIF: B67047035
Enderezo: Avenida Diagonal 287 ( bajo )
e-mail: info@bicosrestaurante.com

3. PRINCIPIOS CLAVE

Sempre apostamos por ofrecer aos nosos servizos o maior grao de calidade, que inclúe o tratamento dos teus datos con seguridade e transparencia. Os nosos principios son:

 • Legalidade: Só recompilaremos os seus datos persoais con fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Minimización de datos: Limitamos a recollida de datos persoais ao estritamente relevante e necesario para os fins para os que foron recollidos.
 • Limitación do propósito:Só recolleremos os seus datos persoais para os fins indicados e só segundo os seus desexos.
 • Precisión: Manteremos os seus datos persoais precisos e actualizados.
 • Seguridade dos datos: Aplicamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, como a divulgación ou acceso non autorizado, a destrución accidental ou ilegal ou a perda ou alteración accidental e calquera outra forma de tratamento ilícito.
 • Acceso e rectificación: Temos os medios para que acceda ou rectifique os seus datos cando o considere oportuno.
 • Conservación: Conservamos os seus datos persoais de forma legal e adecuada e sempre que sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Transferencias internacionais: Cando se transfira os seus datos fóra da UE / EEE, protexeranse adecuadamente.
 • Terceiros: O acceso e a transferencia de datos persoais a terceiros realízanse de acordo coas leis e normativas aplicables e coas debidas garantías contractuais.
 • Marketing directo e cookies: Cumprimos a lexislación aplicable en materia de publicidade e cookies.

4. RECOLLIDA E TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Os tipos de datos que se poden solicitar e procesar son:

 • Datos de carácter identificativo.

Tamén recompilamos automaticamente datos sobre a súa visita ao noso sitio web como se describe na política de cookies.

Sempre que solicitemos os seus datos persoais, informarémoslle claramente de que datos persoais recompilamos e con que finalidade. En xeral, recollemos e procesamos os seus datos persoais co propósito de:

 • Proporcionar información, servizos, produtos, información relevante e novas do sector.
 • Envío de comunicacións.

5. LEXITIMACIÓN

De acordo coa normativa de protección de datos aplicable, os seus datos persoais poden ser tratados sempre que:

 • Deunos o teu consentimento para os efectos do tratamento. Por suposto, pode retirar o seu consentimento en calquera momento.
 • Por esixencia legal.
 • Porque existe un interese lexítimo que non se ve socavado polos seus dereitos de privacidade, como o envío de información comercial, ben subscrito ao noso boletín informativo ou ben sendo cliente.
 • Porque é necesario para a prestación de calquera dos nosos servizos a través dunha relación contractual entre vostede e nós.

6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos pódense comunicar a empresas relacionadas con Outsidethemap S.L para a prestación dos distintos servizos como xestores de tratamento. A empresa non realizará ningunha cesión, agás por obriga legal.

7. OS SEUS DEREITOS

En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode contactar connosco en calquera momento para:

 • Acceda aos seus datos persoais e a calquera outra información indicada no artigo 15.1 do RGPD.
 • Rectifique os seus datos persoais que sexan inexactos ou incompletos segundo o artigo 16 do RGPD.
 • Elimina os teus datos persoais segundo o artigo 17 do RGPD.
 • Limita o tratamento dos teus datos persoais segundo o artigo 18 do RGPD.
 • Solicite a portabilidade dos seus datos segundo o artigo 20 do RGPD.
 • Opóñase ao tratamento dos seus datos persoais segundo o artigo 21 do RGPD.

Se prestou o seu consentimento para un propósito específico, ten dereito a retirar o consentimento concedido en calquera momento, sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Pode exercer estes dereitos enviando unha comunicación motivada e acreditada a info@bicosrestaurante.com

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

8. INFORMACIÓN XURÍDICA

Os requisitos desta política complementan e non substitúen a ningún outro requisito existente segundo a lei de protección de datos aplicable, que prevalecerá en calquera caso.

Esta política está suxeita a revisións periódicas e a empresa pode modificala en calquera momento. Cando isto ocorre, notificarémoslle calquera cambio e pedirémoslle que volva a ler a versión máis recente da nosa política e confirmaremos a súa aceptación.